Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh Skyline (2010)

Nội dung phim

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh kể về những luồng sáng kì lạ chiếu xuống thành phố Los Angeles khiến người dân rơi vào tình cảnh “những con thiêu thân lao đầu vào biển lửa” do phi thuyền của người ngoài trái đất gây nên nhằm thôn tính cả nhân loại.

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh - Skyline

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh - Skyline

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh - Skyline

Ánh Sáng Ngoài Hành Tinh - Skyline

Từ khóa

Bình Luận