Ảo Thuật Gia Đấu Trí

Ảo Thuật Gia Đấu Trí The Prestige (2006)

Nội dung phim

Ảo Thuật Gia Đấu Trí, The Prestige bối cảnh xảy ra ở Anh vào thế kỷ 19. Robert Angier (Hugh Jackman) và Alfred Borden (Christian Bale) là bạn đồng môn, cùng làm việc với kỹ sư chuyên thiết kế dụng cụ ảo thuật John Cutter (Michael Caine) trong đoàn Milton. Những câu chuyện quá khứ bắt đầu sống lại qua cuốn nhật ký của Robert mà Alfred nhận được khi đang ngồi sau song sắt chờ ngày hầu tòa. Alfred kể lại, chính anh cũng đọc nhật ký của Robert mà biết những ngón nghề ảo thuật bạn mình sáng tạo ra.

Ảo Thuật Gia Đấu Trí

Ảo Thuật Gia Đấu Trí

Ảo Thuật Gia Đấu Trí

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập