Ash Quyết Đấu Ác Quỷ Phần 1

Ash Quyết Đấu Ác Quỷ Phần 1 Ash Vs Evil Dead Season 1 (2015)

Nội dung phim

Bộ phim kể về anh chàng Ash đã dành những năm còn lại trong cuộc đời để trốn tránh trách nhiệm, cho đến khi một dịch bệnh Deadite đe dọa phá hủy Thế Giới và Ash trở thành hy vọng duy nhất của nhân loại,..

Ash Vs Evil Dead Season 1

Ash Vs Evil Dead Season 1

Từ khóa

Bình Luận