Ash Quyết Đấu Ác Quỷ Phần 2

Ash Quyết Đấu Ác Quỷ Phần 2 Ash vs Evil Dead Season 2 (2016)

Nội dung phim

Ash Quyết Đấu Ác Quỷ Phần 2, Ash vs Evil Dead Season 2 ở phần này 2 bữa nhân Ash và Pablo đi vào một cuộc phiêu lưu để tìm thấy những cuốn sách. Giấc mơ làm bá chủ 36 đảo 72 động yêu quái của Ruby đã phá sản sau khi thả quỷ ra mà không sai bảo được. Để cứu vãn tình hình, Ruby buộc lòng phải gọi anh Ash đang đi dưỡng già ở Jacksonville về hộ giá.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận