Bà Bộ Trưởng Phần 3

Bà Bộ Trưởng Phần 3 Madam Secretary Season 3 (2016)

Nội dung phim

Bà Bộ Trưởng Phần 3, Madam Secretary Season 3 sau khi hết thời gian bổ nhiệm bộ trưởng của mình Dalton bắt đầu chiến dịch tái tranh cử của mình và có kế hoạch để làm cho Elizabeth bạn đồng hành của mình. Elizabeth nói rằng một trong các căn cứ nước ngoài của họ đã bị hư hại nghiêm trọng do một cơn bão. Cô ấy nói rằng đó là do sự thay đổi khí hậu vì cách chúng ta đối xử trái đất. Cô ấy nói không phải để nói về nó, nhưng khi cô đi trên truyền hình, cô đề cập tới nó và cũng về làm thế nào họ cần phải thiết lập các căn cứ ở các quốc gia là đồng minh của chúng tôi.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận