Ba Ngày Đổi Mạng

Ba Ngày Đổi Mạng 3 Days To Kill (2014)

Nội dung phim

Một chết đại lý mật vụ được cung cấp một việc gần đây nhất. Trong khi ông chấp nhận với hy vọng nghỉ hưu và điều trị y tế, ông cũng cố gắng kết nối lại với con gái xa lạ của mình. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên Amber Heard, Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Scott Burn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận