Bậc Thầy Tái Hợp

Bậc Thầy Tái Hợp Healing Master (2017)

Nội dung phim

Bậc Thầy Tái Hợp, Healing Master Mai Viễn Quý vì phá vỡ chuyện kết hôn của Lý Thu Thiên và Mã Tiểu Long mà khiến cả 3 người đều bị tổn thương. Mã Tiểu Long quyết định làm chuyên gia giúp người khác nối lại tình duyên. Mai Viễn Quý đi Mỹ, giao lại văn phòng cho mã Tiểu Long và Lý Thu Thiên.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận