Bậc Thầy Tình Dục Phần 1

Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 Masters of Sex 1 (2013)

Nội dung phim

Phim Bậc Thầy Tình Dục Phần 1 là một chương trình tài liệu nghiên cứu về sex. Ngày lớn Dr. Masters 'là ở bàn tay sau 12 tháng nghiên cứu. Nếu không có Virginia là một tiếng nói của điều độ sẽ sân Bill nhấn đánh dấu? Margaret Scully phải đối mặt với chồng đồng tính luyến ái của mình và điều tra những gì liên quan với 'điều trị' của mình. Tiến sĩ Austin Langham có một lời mời làm việc từ LA và đỉnh điểm để tập thấy Virginia Johnson đọc các ghi chú từ Tiến sĩ William Masters trình bày ở nhà trong mưa, nghe tiếng gõ cửa.

Bậc Thầy Tình Dục Phần 1

Bậc Thầy Tình Dục Phần 1

Bậc Thầy Tình Dục Phần 1

Từ khóa

Bình Luận