Bảo Mẫu Phù Thủy 2

Bảo Mẫu Phù Thủy 2 Nanny Mcphee And The Big Bang (2010)

Nội dung phim

Bảo Mẫu Phù Thủy 2 trong lần xuất hiện cuối cùng của tập trước, vú em McPhee đã xuất hiện trước cửa nhà bà mẹ trẻ, cô Isabel Green, người đang cố điều hành trang trại của gia đình trong khi chồng cô đang chiến đấu tại chiến trường. Nhưng ngay khi vú em McPhee xuất hiện, bà khám phá ra rằng những đứa con của cô Green đang vất vả chống trả lại sự bắt nạt của hai người anh em họ - những đứa trẻ được nuông chiều ở thành thị - vừa dọn tới và chúng không có vẻ gì là muốn rời đi.

Bảo Mẫu Phù Thủy 2

Bảo Mẫu Phù Thủy 2

Bảo Mẫu Phù Thủy 2

Từ khóa

Bình Luận