Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự

Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Nội dung phim

Batman: Sự Trở Lại Của Đội Quân Thập Tự,Batman: Return of the Caped Crusaders trong nhiệm vụ lần này Batman và Robin bắt đầu hoạt động khi thành phố Gotham bị đe dọa bởi Penguin, The Joker, Riddler và Catwoman. Lần này, bốn nhân vật phản diện siêu độc tài đã kết hợp tài năng độc ác của họ để nảy ra một âm mưu bất chính đến mức giới hạn thực sự có bàn tay đầy đủ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận