Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám

Nội dung phim

Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám đây là câu chuyện tiếp diễn của phần Super sau khi hồi sinh tất cả vũ trụ bị tiêu diệt thì có tận 18 vũ trụ và Goku sẽ phản chiến đấu với chính người saya đã tạo ra bản năng vô cực.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập