Bê Bối Nước Mỹ Phần 5

Bê Bối Nước Mỹ Phần 5 Scandal Season 5 (2015)

Nội dung phim

Bê Bối Nước Mỹ Phần 5 khi Royals thăm Nhà Trắng, Tổng thống Fitz sử dụng các cơ hội để thảo luận về chính sách đối ngoại. Nhưng khi một tai nạn gây tử vong gây ra một vết nứt trong các cuộc đàm phán, nó có thể gây ra một sự rạn nứt trong Fitz và Olivia là tốt. Một trường hợp mới có Olivia ra của DC và đi từ Fitz; Abby nhận những hướng dẫn bất ngờ.

Bê Bối Nước Mỹ Phần 5 - Scandal Us Season 5

Bê Bối Nước Mỹ Phần 5 - Scandal Us Season 5

Bê Bối Nước Mỹ Phần 5 - Scandal Us Season 5

Từ khóa

Bình Luận