Bệnh Nhân Thứ Bảy

Bệnh Nhân Thứ Bảy Patient Seven (2016)

Nội dung phim

Bệnh Nhân Thứ Bảy, Patient Seven kể về Tiến sĩ Marcus, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, người đã chọn 6 bệnh nhân bị bệnh tâm thần và nguy hiểm nghiêm trọng từ các bệnh viện tâm thần Spring Valley để phỏng vấn như là một phần của nghiên cứu cho cuốn sách mới của mình. Khi cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Marcus từng bệnh nhân, từng người một nỗi kinh hoàng mà họ đã cam kết bắt đầu mở ra. Tuy nhiên Tiến sĩ Marcus sớm nhận ra rằng có một bệnh nhân người gắn chúng lại với nhau.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận