Bệnh Viện Ác Nhân

Bệnh Viện Ác Nhân The Hospital 2 (2015)

Nội dung phim

Bệnh Viện Ác Nhân là phần tiếp theo khi kết thúc ở phần một các bênh nhân của bệnh viện đã được những anh hùng tốt bụng cứu và trong phần này thì còn có một tác nhân xấu đã gây loạn trở lại, khiến bệnh viện nổi lên một cuộc bạo loạn, máu me tràn lan. Trong phần The Hospital 2 này liệu ai sẽ đứng ra chấn chỉnh lại cuộc máu tươi này...

Từ khóa

Bình Luận