Biệt Đội Chống Tội Phạm

Biệt Đội Chống Tội Phạm Vigilante Diaries (2016)

Nội dung phim

Biệt Đội Chống Tội Phạm, Vigilante Diaries phim xoay quanh một đội các đặc vụ Black-ops đấu tranh chống lại tội phạm, lãnh đạo bởi một The Vigilante - nhân vật phản anh hùng. Biệt đội thực hiện nhiệm vụ ở khắp các địa điểm từ Los Angeles đến Iraq, Armenia, Nga và Anh Quốc.

Biệt Đội Chống Tội Phạm, Vigilante Diaries

Biệt Đội Chống Tội Phạm, Vigilante Diaries

Biệt Đội Chống Tội Phạm, Vigilante Diaries

Từ khóa

Bình Luận