Biệt đội mãnh hổ

Biệt đội mãnh hổ Railroad Tigers (2016)

Nội dung phim

Biệt đội mãnh hổ, Railroad Tigers vào thời dân quốc, năm 1941 thù trong giặc ngoài, một công nhân đường sắt Trung Quốc đã dẫn dắt những anh em có cùng chí hướng để chống lại quân Nhật, cướp lấy thực phẩm cứu khổ tế bần. Trước tình hình đó, quân đội Nhật bắt đầu gửi thêm quân đội tới đàn áp khiến đội Mãnh Hổ gặp vô vàn khó khăn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận