Binh Đoàn Thây Ma

Binh Đoàn Thây Ma Dead Snow (2009)

Nội dung phim

Một nhóm teen có mọi thứ cần thiết cho một kỳ nghỉ đông thành công: nhà gỗ, ván trượt, xe trượt, cả đống bia và một đám bạn cả trai lẫn gái. Chẳng một ai trong số họ nghĩ rằng mình lại không sống sót trở về nhà. Mọi người trong nhóm ko hề biết rằng khu vực họ vui chơi từng là nơi mà đội quân Đức chết ở Thế Chiến thứ 2 ,một tiểu đoàn thây ma từng là lính Đức quốc xã vẫn thường ẩn hiện ở khu vực này và nó đem lại sự kinh hoàng.

Binh Đoàn Thây Ma - Images 1

Binh Đoàn Thây Ma - Images 2

Binh Đoàn Thây Ma - Images 3

Binh Đoàn Thây Ma - Images 4

Từ khóa

Bình Luận