Bọ Cạp Phần 4

Bọ Cạp Phần 4 Scorpion Season 4 (2017)

Nội dung phim

Bọ Cạp Phần 4, Scorpion Season 4 biệt đội Thiên Tài phải làm việc với kẻ thù cũ Mark Collins để ngăn chặn sự tuyệt chủng của nhân loại. Nhóm nghiên cứu tiếp tục làm việc với kẻ thù của họ để ngăn chặn một sự kiện cấp độ tuyệt chủng. Cabe đưa ra quyết định cuối cùng có thể gây nguy hiểm cho sự nghiệp của mình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận