Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền Legend of Bubai Monk (2016)

Nội dung phim

Bộ phim Kể về Hòa Thượng Di Lạc. Để có thể trừ tà làm cho quốc thái dân an Hòa Thượng Di Lạc phụng mệnh Hoàng Đế đầu thai xuống hạ giới để có thể cảm hóa được người dân và những kẻ tà ma ngoại đạo buộc Hòa Thượng Di Lạp phải là người hào giả xoa dịu được những nỗi oán hân, cũng như thù hận chất chứa trong lòng mọi người....Phim rất hấp dẫn, mời quý vị đón xem

Từ khóa

Bình Luận