Bố Già Tái Xuất

Bố Già Tái Xuất A Gang Story (2011)

Nội dung phim

Bố Già Tái Xuất là bộ phim thứ 5 của Olivier Marchal, kể về câu chuyện của các băng đảng Lyon khét tiếng trong suốt những năm bảy mươi.

Bố Già Tái Xuất, A Gang Story

Từ khóa

Bình Luận