Bốn Cấp Độ Đối Đầu

Bốn Cấp Độ Đối Đầu The Fourth Kind (2009)

Nội dung phim

Phim Bốn Cấp Độ Đối Đầu: Bộ phim hành động giới thiệu về phim bon cap do doi dau Khi một vật thể bay không xác định (UFO) được nhìn thấy, nó được gọi là sự chạm trán của cấp độ thứ nhất. Khi chứng cứ được thu thập, đó là cuộc chạm trán của cấp độ thứ hai. Khi sự kết nối được tạo lập với những người ngoài trái đất, đó là cấp độ thứ ba. Cấp độ tiếp theo, bắt cóc, là cấp độ thứ tư. Cuộc chạm trán này là cuộc chạm trán khó khăn nhất để cung cấp tư liệu… mãi cho đến nay. The Fourth Kind

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận