Bồn Tắm Thời Gian 2

Bồn Tắm Thời Gian 2 Hot Tub Time Machine 2 (2015)

Nội dung phim

Bồn Tắm Thời Gian 2 là câu chuyện xảy ra khi Lou thấy mình gặp rắc rối, Nick và Jacob mở máy thời gian bồn tắm nóng trong một nỗ lực để có được trở lại quá khứ. Nhưng họ vô tình đất trong tương lai với Adam Jr. Bây giờ họ phải thay đổi tương lai để tiết kiệm quá khứ - mà thực sự là hiện tại.

Bồn Tắm Thời Gian 2

Bồn Tắm Thời Gian 2

Bồn Tắm Thời Gian 2

Từ khóa

Bình Luận