Bóng Mát Giữa Đời

Bóng Mát Giữa Đời VTV9 (2015)

Nội dung phim

Bóng Mát Giữa Đời, VTV9 cách sống xã hội hiện nay, thật giả lẩn lộn các công ty vì tranh giành cổ phiếu lên xuống mà đã tìm cách âm mưu hại một tổng giác đốc của một tập đoàn mạnh nhất đài loan, đưa người bên công ty mình vào để nắm bấp cách hoạt động của công ty nhằm hạ giá cổ phiếu xuống chiếm đoạt công ty.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận