Căn Phòng Của Fermat

Căn Phòng Của Fermat Fermat's Room (2007)

Nội dung phim

Căn Phòng Của Fermat, Fermat's Room Bốn nhà toán học hoàn toàn xa lạ cùng nhận được một bức thư mời tới buổi tụ họp giữa các nhà toán học để cùng giải mã bí ẩn của bài toán lạ kì. Nhưng khi đến nơi tất cả đều bị nhốt vào một căn phòng mà trong đó nếu họ không nhanh chóng giải những câu đố thì căn phòng sẽ ngày càng thu hẹp lại cho đến khi nó ép nát tất cả chết hết.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận