Cánh Cổng Vũ Trụ 2

Cánh Cổng Vũ Trụ 2 SGU Stargate Universe Season 2 (2010)

Nội dung phim

Cánh Cổng Vũ Trụ 2, SGU Stargate Universe Season 2 ngay sau phần 1 các Lucian Alliance vẫn còn trong kiểm soát của Destiny và Đại tá Young là quyết tâm để có được nó trở lại dưới sự kiểm soát của mình. Young và hầu hết các nhân viên của mình là tù nhân, tuy nhiên, để lại nó để Rush, Trung úy Scott, Sgt. Greer, Eli và Chloe để tìm một cách để có được sự kiểm soát của con tàu. Họ còn lại một mình trên Destiny khi Young và các tù nhân được cử đến một hành tinh gần đó.

Từ khóa

Bình Luận