Cảnh Sát Brooklyn Phần 4

Cảnh Sát Brooklyn Phần 4 Brooklyn Nine-Nine Season 4 (2016)

Nội dung phim

Cảnh Sát Brooklyn Phần 4, Brooklyn Nine-Nine Season 4 kể về Jake và Holt có kế hoạch tấn công của họ trên Jimmy "The Butcher" Figgis, chỉ để kết thúc ở phía bên kia của bảng hỏi cung. Nhóm nghiên cứu đi đến Florida để giúp Jake và Holt đi xuống Jimmy Figgis, nhưng kế hoạch của họ rơi qua do một chấn thương bất ngờ và khác bị gián đoạn từ Sheriff Reynolds. Jake tranh thủ sự giúp đỡ của Jess Day, những người đến thăm New York, với trường hợp đầu tiên cô trở lại tại khu vực bầu cử. Trong khi đó, Holt cố gắng để tăng tinh thần văn phòng và Amy muốn biết lý do tại sao Rosa đang nghỉ dài như vậy.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận