Cáo Già Gian Ác Và Những Câu Chuyện Khác

Cáo Già Gian Ác Và Những Câu Chuyện Khác The Big Bad Fox and Other Tales (2017)

Nội dung phim

Cáo Già Gian Ác Và Những Câu Chuyện Khác, The Big Bad Fox and Other Tales bất cứ ai nghĩ rằng nông thôn là bình tĩnh và hòa bình là sai lầm. Trong đó, chúng tôi tìm thấy những con vật đặc biệt kích động, một con Cáo nghĩ rằng đó là một con gà, một con thỏ hoạt động như một con cò và một con Vịt muốn thay thế Giáng sinh của Cha. Nếu bạn muốn đi nghỉ, hãy tiếp tục lái xe qua nơi này.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập