Cao Thủ Mạt Chược

Cao Thủ Mạt Chược Kung Fu Mahjong (2005)

Nội dung phim

Một bộ phim cờ bạc từ Wong Jing, thời gian này ông kết hợp những niềm vui của kung fu và mạt chược.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận