Cặp Đôi Kỳ Cục Phần 2

Cặp Đôi Kỳ Cục Phần 2 The Odd Couple Season 2 (2016)

Nội dung phim

Cặp Đôi Kỳ Cục Phần 2, The Odd Couple Season 2 Sau khi Oscar và Felix bị ám ảnh với việc nghe trộm hàng xóm cãi nhau, họ cố gắng một cách tinh tế can thiệp và giúp họ tiết kiệm cuộc hôn nhân của họ. Ngoài ra, Emily và Dani của tình bạn được kiểm tra khi họ luyện tập cùng nhau chạy đua để phía trên cùng của tòa nhà Empire State.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận