Cha Đẻ Tàu Thần Châu

Cha Đẻ Tàu Thần Châu Hsue-shen Tsien (2012)

Nội dung phim

Tiền Ngọc Sâm là cha đẻ của phòng thí nghiệm phản lực ĐH CalTech, là nhà khoa học quan trọng trong việc đóng góp chương trình tên lửa và không gian cả ở Mỹ và Trung Quốc ( là cha đẻ của tàu thần Châu và nghành vũ trũ Trung Quốc).
Bộ phim Cha Đẻ Tàu Thần Châu nêu bật sự đóng góp quan trọng của Tiền Ngọc Sâm cho chương trình tên lửa Trung Quốc đồng thời khắc họa đời sống tình cảm hôn nhân của ông.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận