Chân Giả Uy Long

Chân Giả Uy Long Gameboy Kids (1992)

Nội dung phim

Chân Giả Uy Long, Gameboy Kidsvì tính cách nghịch ngợm con nít của Cao Minh, nên anh vô tình tham gia vào một băng nhóm tội phạm lớn nhất hồng kong. Nhưng mọi chuyện dần bị bại lộ, và cuộc chiến nội bộ trong bang cũng đang nổi lên các thế lực tranh giành người cầm đầu. Liệu Anh có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận