Chị Em Song Sinh

Chị Em Song Sinh All Kinds of Daughters-in-Law (2017)

Nội dung phim

Chị Em Song Sinh, All Kinds of Daughters-in-Law cuộc chiến đầy rắc rồi của Hwang Eun-Byul và Hwang Geum-Byul là hai anh em sinh đôi, nhưng nhìn khác nhau. Eun-Byul làm việc tại công ty xuất bản và như một nhà văn ma. Geum-Byul làm việc như một nhà lãnh đạo cho bộ phận quan hệ công chúng tại một công ty thời trang. Vì họ là con, mẹ của họ đã rõ ràng ủng hộ Hwang Geum-Byul. Hwang Eun-Byul đã phải nhượng bộ cho chị mình. Hwang Eun-Byul sau đó kết hôn với Choi Han-Joo. Gia đình của Choi Han-Joo và gia đình chồng của Hwang Geum-Byul là kẻ thù. Hai gia đình thông qua các chị em tìm trung bình.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận