Chìa Khóa Cuộc Đời

Chìa Khóa Cuộc Đời Key Of Life (2016)

Nội dung phim

Chìa Khóa Cuộc Đời, Key Of Life một thất bại và chán nản diễn viên gặp một người lạ với một nắm tiền mặt tại một nhà tắm khi trượt kỳ lạ và trở thành không đáp ứng các diễn viên nhanh chóng chuyển sắc với người lạ. Các kỳ lạ sống cuộc sống của diễn viên bằng cách cố gắng để mang lại trật tự và cấu trúc cho sự thay đổi tích cực và nhớ lại quá khứ của mình. Các diễn viên frivolously tiêu tiền của người lạ chỉ để sau này biết người lạ là một sát thủ ưu tú. Cả hai thực hiện cuộc sống giả định của họ và nhận được vào rắc rối...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận