Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ

Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ Magic Mobile Phone (2008)

Nội dung phim

Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ, Magic Mobile Phone trong thí nghiệm ở tương lai, các nhà khoa học phát hiện trong lòng trái đất phát hiện một nguồn năng lượng lớn và họ đã ra lệnh cho 1 chiếc điện thoại quay về quá khứ. máy điện thoại di động biến thành một cô gái trở về thời kỳ nhà Đường, giúp đỡ Tôn Ngộ Không đi chinh phục Huỳnh Mi. Rất tiếc, lúc này cô ngốc đã tiêu hao hết năng lượng nên dù nhà khoa học muốn gọi Cô Ngốc về gấp năm 2060 cũng không về được. Nhờ nỗ lực của Lục Tiểu Thiên, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã đưa điện thoại di động và Huỳnh Mi đại vương trở về quê hương của họ.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận