Chiếc Mề Đai Thần Kỳ

Chiếc Mề Đai Thần Kỳ The Lost Medallion: The Adventures Of Billy Stone (2014)

Nội dung phim

Nhà khảo cổ học Tiến sĩ Michael Stone, cả đời ông đi tìm kiếm miếng mề đai thần kỳ của một vị vua vĩ đại. Con trai ông: Billy tiếp tục tìm kiếm cho cha. Trở lại 200 năm tại đảo Aumakua, Billy và bạn bè của mình đã có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm và đối mặt với kẻ thù Cobra người luôn tìm cách chiếm lấy chiếc mề đai thần kỳ.

Chiếc Mề Đai Thần Kỳ

Chiếc Mề Đai Thần Kỳ

Chiếc Mề Đai Thần Kỳ

Từ khóa

Bình Luận