Chiến Binh Cuối Cùng

Chiến Binh Cuối Cùng Hirokin: The Last Samurai (2012)

Nội dung phim

Chiến Binh Cuối Cùng, Hirokin: The Last Samurai câu chuyện về năm 1944, Saipan, vùng đất của Nhật bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Một trong những tướng lĩnh của Nhật Bản : Oba Sakae đã dẫn đầu một nhóm những người lính của mình và một nhóm người dân địa phương vào núi để chống lại quân đội Mỹ. Ngay cả sau khi nghe báo cáo đầu hàng của quân đội Nhật Bản, Oba bác bỏ báo cáo và tiếp tục khởi động các cuộc tấn công du kích chống lại những người lính Mỹ, lính Mỹ vô cùng khiếp sợ và đặt cho ông biệt danh The Fox...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận