Chiến Binh Vòng Lửa

Chiến Binh Vòng Lửa Dynamite Warrior (2006)

Nội dung phim

Câu chuyện được đặt trong năm 1890 Siam. Siang (Dan Chupong) là một Muay Thai chiến binh và tên lửa chuyên gia trẻ, những người ăn cắp lại con trâu nước được lấy từ nông dân Isan nghèo raiders gia súc vô đạo đức. Anh đang tìm kiếm một người đàn ông với một hình xăm người đã giết cha mẹ của mình.

Chiến Binh Vòng Lửa

Chiến Binh Vòng Lửa

Chiến Binh Vòng Lửa

Từ khóa

Bình Luận