Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2 The Last Ship Season 2 (2015)

Nội dung phim

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2, The Last Ship Season 2 là bộ seri phim tàu khu trục hải quân Nathan James được gửi vào một nhiệm vụ nghiên cứu ở Bắc Cực những gì họ đang nói là. Cùng đi với họ là nhà khoa học, Rachel Scott. Sau một vài tháng ở Bắc Cực trong khi Scott là trên các nghiên cứu băng làm, một số người đàn ông tấn công họ. Họ quay trở lại tàu và của chỉ huy, Tom Chandler hỏi bác sĩ những gì đang xảy ra...Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2

Chiến Hạm Cuối Cùng Phần 2

Từ khóa

Bình Luận