Chiến Thần

Chiến Thần Mars (2005)

Nội dung phim

Phim Chiến Thần Lại nói, bọn lâu la thấy ba tên đầu lĩnh giao chiến đã lâu mà vẫn không sao thắng được đối phương liền hò hét xông vào trợ chiến. Có một nhóm nhằm tấn công Giang Thừa Phong, bọn còn lại chia ra giúp ba tên đầu lĩnh. Giang Thừa Phong thấy tình thế đã trở nên nghiêm trọng, không thể ung dung đứng ngoài quan chiến được nữa, đành phải vào cuộc ngay. Chàng nhẹ nhàng giơ tay lên. Xem Phim Chiến Thần Một ánh chớp lập tức lóe lên. Một vầng sáng bạc từ tay áo chàng bay vút ra đánh gục bọn người đang ồ ạt tràn đến. Trên cổ tay cầm vũ khí của mỗi tên đều có một vết đâm nhỏ, khiến bọn chúng nhất thời không thể động thủ được nữa. Rồi chàng lại sử dụng thân pháp siêu tuyệt áp sát trận chiến của bọn Lý Nhược Hồng. Tiếp đó là những tiếng xoảng xoảng leng keng liên miên bất tuyệt.

Chiến Thần - Images 1

Từ khóa

Bình Luận