Chốt Kiểm Soát

Chốt Kiểm Soát Check Point (2017)

Nội dung phim

Chốt Kiểm Soát, Check Point một thông tin mật quân sự của mỹ bị rò rỉ ra ngoài. Khiến cho tình báo an ninh mỹ phát hiện họ đã bêu đầu những tên mật thám ấy. Và một cuộc nổi dậy của quân hồi giáo và lính mỹ bắt đầu. Sau khi bằng chứng về một vụ chặt đầu được tiếp xúc, những người khác bắt đầu lo sợ rằng các phần tử nổi dậy tấn công ở quê nhà Mỹ. Câu hỏi và giận bắt đầu tăng lên. Tại sao cộng đồng này bãi biển nhỏ với nó là Norman Rockwell cách của cuộc sống? Một thị trấn nơi mọi người đều biết nhau ...

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận