Chưởng Môn Nhân

Chưởng Môn Nhân The Lady Is the Boss (1983)

Nội dung phim

Chưởng Môn Nhân, The Lady Is the Boss là câu chuyện xoay quanh một nữ chưởng môn bất ngờ là Trần Mỹ Linh, sau một đón tiếp vui nhộn tại phi trường. Tiếp sau đó, chưởng môn này thay đổi mọi quy tắc trước đây, tiếp nhận nhiều môn sinh đặc biệt. Họ khuấy động cả 1 băng đảng rồi chưởng môn bị bắt. Rồi sư huynh hơi bảo thủ nhưng võ công cao cường ra sức cứu chưởng môn khỏi băng đảng sắp giết. Buổi tiễn biệt ở phi trường cũng đầy bất ngờ và vui nhộn đến phút cuối.

Chưởng Môn Nhân, The Lady Is the Boss

Từ khóa

Bình Luận