Chuyện Cô Ấy

Chuyện Cô Ấy Herstory (2018)

Nội dung phim

Chuyện Cô Ấy, Herstory 10 nguyên đơn là người phụ nữ thoải mái trong Thế chiến II và 13 luật sư của họ đứng trong phòng xử án ở Nhật Bản. Họ đã trải qua 23 thử thách khó khăn từ 1992 đến 1998.

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập