Chuyện Ở Santa Clarita Phần 2

Chuyện Ở Santa Clarita Phần 2 Santa Clarita Diet Season 2 (2018)

Nội dung phim

Chuyện Ở Santa Clarita Phần 2, Santa Clarita Diet Season 2 trong khi Eric và Abby đang làm việc trên một huyết thanh để ngăn chặn tình trạng của Sheila trở nên tồi tệ hơn, Joel cố gắng tận dụng tốt nhất tình trạng của mình trong bệnh viện. Khi một người đàn ông Serbia cần giúp đỡ để có được chất nôn của mình, mọi thứ trở nên tồi tệ và gia đình nhận ra nó có thể không dễ dàng chấp nhận rằng "Sheilas không trở nên tệ hơn" là huyết thanh tốt nhất sẽ làm.

Hình ảnh trong phim

Trailer trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập