Chuyến Xe Địa Ngục

Chuyến Xe Địa Ngục Hell Ride (2008)

Nội dung phim

Trong phim Larry Biship sẽ vào vai tay đua xe Pistolero, có người yêu bị nhóm đua xe 666ers giết chết. Pistolero tập hợp người em The Gent và Comanche, thực hiện một kế hoạch trả thù đẫm máu. Mời các bạn cùng xem Chuyến Xe Địa Ngục, Hell Ride .

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận