Cơ Hội Phần 1

Cơ Hội Phần 1 Chance Season 1 (2016)

Nội dung phim

Cơ Hội Phần 1, Chance Season 1 nói về một bác sĩ pháp y miễn cưỡng dấn thân vào thế giới đầy rẫy nguy hiểm của bọn giang hồ, cảnh sát tham nhũng và những kẻ tâm thần.

Từ khóa

Bình Luận