Cớm Thời Gian

Cớm Thời Gian Timecop (1994)

Nội dung phim

Cớm Thời Gian, Timecop du hành vuợt thời gian là điều có thể và một loại tội phạm mới bắt đầu xuất hiện vì những lỗ hổng thời gian. Một đội đặc vụ được thành lập hòng ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm này. Một phát minh mới về không gian và thời gian dùng để truy tìm tung tích tội phạm khá hoàn hảo đã được hoàn thành. Chính phủ đã uỷ thác cho Đội cảnh sát đặc biệt, gọi tắt là nhóm T.E.C, nhiệm vụ bảo vệ những công nghệ mới không bị sử dụng vào mục đích xấu. Max Walker, một trong những thành viên của Đội đặc biệt đã có âm mưu xấu xa để giành quyền Tổng Thống. Thượng Nghị Sĩ Mc Comb đã phát hiện ra toàn bộ âm mưu ấy và một cuộc truy đuổi về quá khứ để ngăn chặn âm mưu này bắt đầu.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập