Cơn Bão Thời Gian

Cơn Bão Thời Gian Flight World War II (2015)

Nội dung phim

Cơn Bão Thời Gian kể về chuyến Bay 42 đang bay thì một cơn bão xuất hiện, lúc họ vừa thấy cơn bão thì máy bay của họ đã quá gần với cơn bão, họ đi vào trong cơn bão. Bất ngờ thay khi họ bay ra khỏi cơn bão, thì tiếng bom đạn nã nhau rất dữ dội, họ không ngờ rằng mình đã đi về quá khứ, vào thời điểm năm 1940, lúc mà Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 đang diễn ra...

Cơn Bão Thời Gian, Flight World War II

Cơn Bão Thời Gian, Flight World War II

Cơn Bão Thời Gian, Flight World War II

Từ khóa

Bình Luận