Cọp Hổ Long

Cọp Hổ Long Tiger On The Beat (1988)

Nội dung phim

Một cảnh sát dày dạn và cộng sự của anh là môt tân binh phối hợp cùng nhau trong một nhiệm vụ điều tra phá án.Cả hai đều cố gắng để giải quyết một vụ án liên quan đến ma túy lớn tại Hongkong.

Cọp Hổ Long

Cọp Hổ Long

Cọp Hổ Long

Từ khóa

Bình Luận