Phim Cuộc chiến chống người máy (Kill Command) 2016 Thuyết Minh
Cuộc chiến chống người máy

Cuộc chiến chống người máy Kill Command (2016)

Nội dung phim

Cuộc chiến chống người máy, Kill Command bối cảnh phim xảy ra ở một tương lai gần, nơi mà công nghệ khoa học phát triển mạnh, máy óc, robot làm việc thay con người và từ đây những con robot đã nổi loạn và giết người. Một đơn vị quân đội tinh nhuệ được helicoptered đến một nơi xa xôi, cơ sở đào tạo đảo. Những gì bắt đầu ra như là một bài tập huấn luyện đơn giản cho Captain Bukes và đơn vị chặt chẽ-đan của mình, rơi vào một trận chiến đáng sợ đến chết, như marine khám phá hòn đảo bị tàn phá bởi một kẻ thù vượt qua các khái niệm con người của cái ác.

Cuộc chiến chống người máy, Kill Command

Từ khóa

Bình Luận