Cuộc Chiến Mới

Cuộc Chiến Mới Lucky (2016)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Mới, Lucky câu chuyện là một chuyến phiêu liuuwddeens vùng đất mới của một người đàn ông. Khi một người nhập cư không có giấy tờ, đấu tranh để đi đến New York nhưng thấy mình bị bắt trong một mạng lưới tội phạm và giết người, buộc ông phải hành động cực đoan.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận